รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
กระชากต่อมงึด พ.1 หนังสือทั่วไป DDE37478 eBook 1
กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว ฉบับก้าวสู่เวทีโลก หนังสือทั่วไป DDE52543 eBook 1
กลยุทธ์มังกรสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ หนังสือทั่วไป DDE24970 eBook 1
กลศาสตร์ของไหล หนังสือทั่วไป DDE48797 eBook 3
กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์ หนังสือทั่วไป DDE48896 eBook 1
กลศาสตร์เครื่องกล หนังสือทั่วไป DDE48389 eBook 1
กลศาสตร์เครื่องกล (สาขาช่างยนต์) หนังสือทั่วไป DDE39442 eBook 1
กลศาสตร์โครงสร้าง หนังสือทั่วไป DDE39458 eBook 1
กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน หนังสือทั่วไป DDE48392 eBook 2
กล้าเปลี่ยนแปลง หนังสือทั่วไป DDE47852 eBook 1
กัญชายาวิเศษ หนังสือทั่วไป DDE44757 eBook 1
การกระจายตัวของสารหนูและฟลูออไรด์บริเวณฝั่งตะวันตกของแอ่งลำปาง ผลงานทางวิชาการ DGR6306330515 eBook องค์กร 99999
การขับรถยนต์ หนังสือทั่วไป DDE39488 eBook 1
การควบคุม ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร ผลงานทางวิชาการ DGR6307330665 eBook องค์กร 99999
การควบคุมครุภัณฑ์ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด ผลงานทางวิชาการ DGR6306330579 eBook องค์กร 99999
การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านซับรวงไทร หมู่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลงานทางวิชาการ DGR6306330601 eBook องค์กร 99999
การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านบะยาว หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลงานทางวิชาการ DGR6306330597 eBook องค์กร 99999
การควบคุมงานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะรัง ผลงานทางวิชาการ DGR6306330604 eBook องค์กร 99999
การจัดการ : Management หนังสือทั่วไป DDE47724 eBook 1
การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลกรณีเกิดอุทกภัยโดยวิธีการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ผลงานทางวิชาการ DGR6306330490 eBook องค์กร 99999
Page SUM 700,009

หน้า