รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
Super Easy Excel หนังสือทั่วไป DDE47935 eBook 1
The Art of Photography ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ หนังสือทั่วไป DDE48879 eBook 2
The Dragon อลวนวุ่นมังกรผ่าเหล่า!? 1 ภาคสงครามสองอาณาจักร หนังสือทั่วไป DDE52618 eBook 1
The Dragon อลวนวุ่นมังกรผ่าเหล่า!? 2 ภาคคำสาปแห่งเลโอทีส หนังสือทั่วไป DDE52615 eBook 1
The Dragon อลวนวุ่นมังกรผ่าเหล่า!? 3 ภาคศึกชิงบังลัก์เทวะ (จบ) หนังสือทั่วไป DDE52616 eBook 1
The Rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล หนังสือทั่วไป DDE48882 eBook 1
The Strengthening Environmental Management and Land Administration Programme in Vietnam หนังสือทั่วไป DDE31040 eBook 1
Trainig Aftermarket 2021 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6412331086 eBook องค์กร 100
Water Pollution Control หนังสือทั่วไป DDE31045 eBook 1
Water Quality for Ecosystem and Human Health หนังสือทั่วไป DDE28576 eBook 1
กงสุลไทยป้ายแดง หนังสือทั่วไป DDE40904 eBook 1
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น หนังสือทั่วไป DDE52597 eBook 2
กฎหมายก่อสร้าง หนังสือทั่วไป DDE24359 eBook 2
กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หนังสือทั่วไป DDE45157 eBook 1
กฎหมายธุรกิจ หนังสือทั่วไป 06600012781 eBook 1
กฎหมายพาณิชย์ หนังสือทั่วไป DDE46351 eBook 1
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน หนังสือทั่วไป DDE44813 eBook 1
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือทั่วไป DDE46693 eBook 1
กฎหมายแรงงาน หนังสือทั่วไป DDE24639 eBook 1
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม หนังสือทั่วไป DDE52556 eBook 1
Page SUM 122

หน้า