รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2021-09-25
เช่น 2021-09-25
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
1 DGR6309330747 คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล 4
2 DGR6311330862 แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 2
3 DGR6312330869 การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร 2
4 DDE39006 ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว 1
5 DDE28573 Ecosystem Approaches in Integrated Water Resources Management (IWRM) 1
6 DGR6308330746 รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์ 1
7 DDE48386 Excel Functions 1
8 DGR6309330752 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ 1
9 DDE43754 คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง 1
10 DDE52460 สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1
11 DGR6311330858 คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล 1
12 DDE22639 12 พระปิดตายอดนิยม 1
13 DGR6308330745 Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 1
14 DDE42967 ทักษะการบริหารการประชุม 1
15 DGR6311330864 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล 1
16 DGR6309330751 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดกระบี่ 1
17 DDE38550 สมุนไพร รู้ใช้ไกลโรค 1
18 DGR6310330797 รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai 1
19 DGR6403330872 คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1
20 DGR6308330744 Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 1
25

หน้า