รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2022-08-10
เช่น 2022-08-10
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
1 DGR6309330747 คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล 3
2 DGR6410331060 ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ้ำ : การสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2
3 DGR6501331103 คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 2
4 DGR6403330872 คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1
5 DGR6403330876 รายงานประจำปี 2563 DGR Annual Report 2020 1
6 DGR6308330743 Groundwater and Land Subsidence in Bkk 1
7 DGR6403330878 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1
8 DDE31040 The Strengthening Environmental Management and Land Administration Programme in Vietnam 1
9 DGR6309330749 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม 1
10 DGR6412331084 Portable Air Introduction 2021 1
11 DDE44560 basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว 1
12 DDE48874 สรุปเข้มเทคนิคพิชิต Reading 1
13 DGR6403330875 คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 1
14 DGR6308330742 Adapting groundwater of asian cities to climate change 1
15 DGR6312330869 การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร 1
16 DDE37721 ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง 1
17 DGR6309330748 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี 1
18 DGR6412331101 ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1
19 DDE45662 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python 1
20 DGR6311330862 แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 1
24

หน้า