รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
Graphic Design for Printing & Publishing หนังสือทั่วไป DDE44550 eBook 1
Graphic Design for Printing&Publishing หนังสือทั่วไป DDE42263 eBook 1
Groundwater and Land Subsidence in Bkk หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6308330743 eBook องค์กร 100
Healthy Living สุขภาพดี... มีได้ทุกวัย หนังสือทั่วไป DDE49710 eBook 1
Insight PHP ฉบับสมบูรณ์ หนังสือทั่วไป 06600012315 eBook 1
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things หนังสือทั่วไป DDE48860 eBook 1
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6308330744 eBook องค์กร 100
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6308330745 eBook องค์กร 100
Marketing 3.0-Phillip Kotler หนังสือทั่วไป DDE52621 eBook 1
Money 101 กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ หนังสือทั่วไป DDE48862 eBook 1
Power Up! เพิ่มพลังความสุข ความสำเร็จ ไร้ขีดจำกัด (ฉบับมนุษย์ทำงาน) หนังสือทั่วไป DDE22989 eBook 2
Principles Infographic หนังสือทั่วไป DDE44554 eBook 1
Principles of Environmental Science and Technology หนังสือทั่วไป DDE33615 eBook 1
Running Drills เจาะลึกเรื่องวิ่ง หนังสือทั่วไป DDE43413 eBook 1
Sociological Perspectives on Global Climate Change หนังสือทั่วไป DDE28380 eBook 1
Soil and Groundwater Remediation Technologies for Former Gasworks and Gasholder Sites หนังสือทั่วไป DDE28531 eBook 1
Stop Workplace Drama สยบดราม่าในองค์กร หนังสือทั่วไป DDE50150 eBook 1
Super Easy Excel หนังสือทั่วไป DDE47935 eBook 1
The Art of Photography ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ หนังสือทั่วไป DDE48879 eBook 2
The Dragon อลวนวุ่นมังกรผ่าเหล่า!? 1 ภาคสงครามสองอาณาจักร หนังสือทั่วไป DDE52618 eBook 1
Page SUM 319

หน้า