จัดการข้อสอบ

เพิ่มข้อสอบแบบฝึกหัด | เพิ่มข้อสอบแบบทดสอบ | นำเข้าคำถาม

รายการที่กำลังแสดง 1 - 6 จากทั้งหมด 6
ลำดับ รายวิชา วันที่สร้าง วันที่อัพเดตล่าสุด สถานะการเปิดสอบ
1 แบบฝึกหัด : แบบฝึกหัด DGR 16/07/2020 - 16:36 16/07/2020 - 16:49 เปิดการสอบ รายละเอียด | | | สร้างคำถาม
2 แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546 14/07/2020 - 11:11 14/07/2020 - 11:28 เปิดการสอบ รายละเอียด | | | สร้างคำถาม
3 แบบทดสอบ : แบบทดสอบ ชุดที่ 2 13/07/2020 - 13:14 13/07/2020 - 13:14 เปิดการสอบ รายละเอียด | | | สร้างคำถาม
4 แบบทดสอบ : ทดสอบข้อสอบ 09/07/2020 - 19:08 13/07/2020 - 14:41 เปิดการสอบ รายละเอียด | | | สร้างคำถาม
5 แบบฝึกหัด : ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 08/07/2020 - 18:06 08/07/2020 - 18:12 เปิดการสอบ รายละเอียด | | | สร้างคำถาม
6 แบบทดสอบ : ข้อสอบชุดที่ 1 24/04/2020 - 10:28 13/07/2020 - 13:11 เปิดการสอบ รายละเอียด | | | สร้างคำถาม