รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nicharee1996 นางสาว ณิชารีย์ คำวอน
วันน้ำบาดาลแห่งชาติ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล wasinee.a@dgr.mail.go.th นาง วศินี ทวีธนวาณิชย์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล wasinee.a@dgr.mail.go.th นาง วศินี ทวีธนวาณิชย์
ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nicharee1996 นางสาว ณิชารีย์ คำวอน
คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล kraisorn.s นาย ไกรศร สังฆจันทร์
คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล sarit นาย สฤษดิ์ รัชพันธ์
คู่มือเติมน้ำใต้ดิน ปี 2564 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon DSLR หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
เกาเหลาชีวิต พ.5 หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล sansunee.c@dgr.mail.go.th ศันสุนีย์ เจียมตน
การจัดทำแผนที่น้ำบาดาล Groundwater mapping หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล sansunee.c@dgr.mail.go.th ศันสุนีย์ เจียมตน
Hydrogeology Journal หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล SuwanchaiNadee นาย สุวันชัย นาดี
คู่มือจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล SuwanchaiNadee นาย สุวันชัย นาดี
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
น้ำบาดาลกับการพัฒนาประเทศ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล lacus_c@hotmail.com นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล lacus_c@hotmail.com นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

หน้า