รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2022-08-11
เช่น 2022-08-11
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
5 ส ที่มองไม่เห็น หนังสือทั่วไป DDE48852 eBook 1
50 วัน ในผ้าเหลือง เรื่องเล่า ของพระ(มือ)ใหม่ หนังสือทั่วไป DDE52620 eBook 1
52 ความคิดเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น หนังสือทั่วไป DDE47843 eBook 1
52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน หนังสือทั่วไป DDE48855 eBook 1
6 ศูนย์การศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยื่น หนังสือทั่วไป DDE41612 eBook 1
600 ปี สมุทรยาตราเจิ้งเหอ :แม่ทัพเรือผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า "ซำปอกง" อันศักดิ์สิทธิ์ หนังสือทั่วไป DDE37448 eBook 1
70 เทคนิคกับ PowerPoint หนังสือทั่วไป DDE47851 eBook 1
89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน หนังสือทั่วไป DDE36458 eBook 1
8โรคร้าย ของวัยทำงาน หนังสือทั่วไป DDE38536 eBook 1
A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หนังสือทั่วไป DDE47855 eBook 3
Adapting groundwater of asian cities to climate change หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล DGR6308330742 eBook องค์กร 100
Advanced Access เจาะลึก Form และ Report กับการประยุกต์ใช้งาน หนังสือทั่วไป DDE52486 eBook 2
Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro&VBA หนังสือทั่วไป 06600012280 eBook 1
Advanced Excel รวมสุดฮิตเทคนิคการใช้งานฐานข้อมูล หนังสือทั่วไป DDE52418 eBook 1
Advanced Excel สุดยอดเทคนิคการใช้งานขั้นสูง หนังสือทั่วไป DDE52488 eBook 2
Advanced Excel เจาะลึก Excel Chart หนังสือทั่วไป DDE48383 eBook 1
Advanced Excel เจาะลึก Pivottable และการประยุกต์ใช้งาน หนังสือทั่วไป DDE52487 eBook 2
Advanced Excel เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง หนังสือทั่วไป DDE52415 eBook 1
Advanced Excel เจาะลึก การเขียนโปรแกรม VBA หนังสือทั่วไป DDE52416 eBook 1
Advanced Excel เจาะลึกการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล หนังสือทั่วไป DDE52417 eBook 1
Page SUM 124

หน้า