ผลสอบของสมาชิก

แบบทดสอบ : ข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
1 chotirat.k@dgr.mail.go.th โชติรัตน์ ขนอม 28/01/2021 - 13:21 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
10 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:08 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
11 Chartsiri ชาติศิริ ศิลา 16/10/2020 - 14:01 16/10/2020 - 14:02 1 / 20 5 %
12 naphat.l@dgr.mail.go.th ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม 23/07/2020 - 09:29 23/07/2020 - 09:30 2 / 20 10 %
13 pasu.i@dgr.mail.go.th ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 21/07/2020 - 09:57 21/07/2020 - 10:02 0 / 20 0 %
14 potejamarn.j@dgr.mail.go.th พจมาน เจริญผล 21/07/2020 - 09:46 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
15 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 20/07/2020 - 11:14 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
16 supatpong.l@dgr.mail.go.th สุภัฎพงศ์ เลขะธรรม 20/07/2020 - 11:11 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
17 surinthar.h@dgr.mail.go.th สุรินทรา หัดขุนทด 20/07/2020 - 11:10 20/07/2020 - 11:13 0 / 20 0 %
18 pause sitta sitta 16/07/2020 - 15:57 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
19 pause sitta sitta 16/07/2020 - 15:54 16/07/2020 - 15:55 6 / 20 30 %
20 usertest01 user test 16/07/2020 - 15:54 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
21 usertest01 user test 16/07/2020 - 15:48 16/07/2020 - 15:49 5 / 20 25 %
22 pause sitta sitta 16/07/2020 - 15:47 16/07/2020 - 15:48 2 / 20 10 %
23 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 15/07/2020 - 09:23 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
24 usertest01 user test 14/07/2020 - 18:22 14/07/2020 - 22:00 1 / 20 5 %
25 usertest01 user test 14/07/2020 - 18:21 14/07/2020 - 18:22 1 / 20 5 %
แบบฝึกหัด : ทดสอบเจ้าพนักงานธุรการ
ลำดับ รหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาที่เริ่มทำ เวลาที่ทำเสร็จ คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม เปอร์เซ็นต์ที่ได้
2 admin test www 25/01/2021 - 13:40 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
3 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 11:01 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
4 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:57 05/11/2020 - 10:58 3 / 20 15 %
5 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:53 05/11/2020 - 10:56 0 / 20 0 %
6 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:51 05/11/2020 - 10:51 0 / 20 0 %
7 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 05/11/2020 - 10:46 ไม่ได้ส่งข้อสอบ 0 / 20 0 %
8 ekkapong เอกพงศ์ เกตุเอม 05/11/2020 - 10:45 05/11/2020 - 10:45 1 / 20 5 %
9 adminlibrary แอดมิน แอดมิน 05/11/2020 - 10:41 05/11/2020 - 10:49 0 / 20 0 %