รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ภูมิเศรษฐศาสตร์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
Excel Functions หนังสือทั่วไป command พระเจ้า mygod logic
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือทั่วไป นงคราญ นางสาว นงคราญ ตานะเศรษฐ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง หนังสือทั่วไป visanu.a@dgr.mail.go.th วิษณุ อรรถโยโค
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python หนังสือทั่วไป thanajak.r@dgr.mail.go.th ธนจักร ริจิรวนิช
basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว หนังสือทั่วไป thanajak.r@dgr.mail.go.th ธนจักร ริจิรวนิช
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป อิฐ นาย กษิตเดช นิลโคตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป อิฐ นาย กษิตเดช นิลโคตร
แบบฝึกหัดคิดพิชิต มายด์แม็ป สำหรับนักเรียน นักศึกษา หนังสือทั่วไป thanajak.r@dgr.mail.go.th ธนจักร ริจิรวนิช
สมุนไพร รู้ใช้ไกลโรค หนังสือทั่วไป นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ
สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หนังสือทั่วไป นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ
ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว หนังสือทั่วไป นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ
สมุนไพรคู่บ้าน หนังสือทั่วไป นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล thanajak.r@dgr.mail.go.th ธนจักร ริจิรวนิช
กฎหมายธุรกิจ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ศิลปะการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

หน้า