รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
คู่มือเรียน WEB Programming ด้วย PHP, MySQL  และ AJAX หนังสือทั่วไป fossil31 นาย สำฤทธิ สร้อยแก้ว
Advanced Excel สุดยอดเทคนิคการใช้งานขั้นสูง หนังสือทั่วไป fossil31 นาย สำฤทธิ สร้อยแก้ว
Excel Functions หนังสือทั่วไป fossil31 นาย สำฤทธิ สร้อยแก้ว
เรื่องของน้ำบาดาล The Story of Groundwater หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล tiraporn@dgr.mail.go.th นางสาว ธิราพร ศรีรัตน์
คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
โครงการศึกษาทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Uten นาย อุเทน แสงดามุก
90 พรรษา บรมราชินีนาถ หนังสือทั่วไป ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล jame jame sitta katchamat
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การแปรความหมายอุทกธรณีเคมี โดย ดร.ทัศนีย์ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล banjong.p@dgr.mail.go.th บรรจง พรมจันทร์
Portable Air Introduction 2021 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
การเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพน้ำสูง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

หน้า