รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
ICH13p2 IAH International Association of Hydrogeologists ekkapong นาย เอกพงศ์ เกตุเอม
แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570) หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อานนท์ นาย อานนท์ พิกุลศรี
การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability หนังสือทั่วไป อานนท์ นาย อานนท์ พิกุลศรี
การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability หนังสือทั่วไป อานนท์ นาย อานนท์ พิกุลศรี
การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability หนังสือทั่วไป อานนท์ นาย อานนท์ พิกุลศรี
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น หนังสือทั่วไป วรวีร์2415 นางสาว วรวีร์ ภิรมย์วีระดล
คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ หนังสือทั่วไป emzozay นาย วัชรกร โพสกุล
คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ หนังสือทั่วไป emzozay นาย วัชรกร โพสกุล
คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nicharee1996 นางสาว ณิชารีย์ คำวอน
วันน้ำบาดาลแห่งชาติ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล wasinee.a@dgr.mail.go.th นาง วศินี ทวีธนวาณิชย์
คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล wasinee.a@dgr.mail.go.th นาง วศินี ทวีธนวาณิชย์
ระบบกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล nicharee1996 นางสาว ณิชารีย์ คำวอน
คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล kraisorn.s นาย ไกรศร สังฆจันทร์
คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล sarit นาย สฤษดิ์ รัชพันธ์
คู่มือเติมน้ำใต้ดิน ปี 2564 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon DSLR หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
เกาเหลาชีวิต พ.5 หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา
พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร หนังสือทั่วไป y_aochampa นาย ยุทธนา อาวจำปา

หน้า