รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Preeyaporn นางสาว ปรียาภรณ์ หมื่นราช
Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Preeyaporn นางสาว ปรียาภรณ์ หมื่นราช
sansunee.c@dgr.mail.go.th ศันสุนีย์ เจียมตน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมกิจการน้ำบาดาล หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
การบริหารโครงการ หนังสือทั่วไป เอกธนา ยวงทอง นาย เอกธนา ยวงทอง
ทักษะการบริหารการประชุม หนังสือทั่วไป เอกธนา ยวงทอง นาย เอกธนา ยวงทอง
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล panjawich.s@dgr.mail.go.th ปัญจวิชญ์ เสตางกูล
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล panjawich.s@dgr.mail.go.th ปัญจวิชญ์ เสตางกูล
ภูมิเศรษฐศาสตร์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ภูมิเศรษฐศาสตร์ หนังสือทั่วไป parinya.o@dgr.mail.go.th ปริญญา อ่อนพลับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือทั่วไป นงคราญ นางสาว นงคราญ ตานะเศรษฐ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น หนังสือทั่วไป adminlibrary นาย แอดมิน แอดมิน
คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง หนังสือทั่วไป visanu.a@dgr.mail.go.th วิษณุ อรรถโยโค
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python หนังสือทั่วไป thanajak.r@dgr.mail.go.th ธนจักร ริจิรวนิช
basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว หนังสือทั่วไป thanajak.r@dgr.mail.go.th ธนจักร ริจิรวนิช
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป อิฐ นาย กษิตเดช นิลโคตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป อิฐ นาย กษิตเดช นิลโคตร

หน้า