ลำดับรหัสบุ๊คไอดีชื่อจำนวนยืม
1DGR6307330721คู่มือบริการประชาชน Right To Know1
2DDE52446คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20100
3DDE52589นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 20
4DDE23268เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย0
5DDE23044ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน0
6DDE52637ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์0
7DDE52424การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 20070