รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
21 06600018259 เสิร์ฟ บิน กิน เที่ยว 1
22 DGR6311330859 คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 1
23 DGR6309330747 คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล 1
24 DDE44560 basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว 1
25 DGR6311330865 การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1
26 DGR6309330753 คู่มือประชาชนเพื่อการใช้และอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน 1
27 06600012781 กฎหมายธุรกิจ 1
28 DGR6311330862 แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 1
29 DGR6308330746 รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานใหญ่บริษัทโปรมิเนนท์ 1
30 DDE45662 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python 1
31 DGR6312330869 การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร 1
32 DGR6309330752 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ 1
33 DDE38551 สมุนไพรคู่บ้าน 1
34 DGR6311330858 คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล 1
35 DGR6308330745 Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 1
36 DDE43903 คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง 1
37 DGR6311330864 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล 1
38 DGR6309330751 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดกระบี่ 1
39 DDE52446 คู่มือเรียนโปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2010 0
40 DDE52589 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 0
18

หน้า