รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2021-01-24
เช่น 2021-01-24
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
21 DGR6308330745 Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 1
22 DGR6306330534 การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1
23 DGR6307330706 น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข 1
24 DGR6309330751 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดกระบี่ 1
25 DGR6307330722 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน 1
26 DGR6311330858 คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล 1
27 DGR6308330744 Mapping Groundwater Resilience to Climate Change and Human Development in Asia Cities Part 1 1
28 DGR6306330532 การประเมินพื้นที่เพิ่มเติมน้ำและสูญเสียน้ำโดยใช้คุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1
29 DGR6307330709 คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน 1
30 DGR6309330750 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดลำพูน 1
31 DGR6310330797 รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai 1
32 DGR6308330743 Groundwater and Land Subsidence in Bkk 1
33 DGR6306330539 อุทกธรณีเคมีน้ำบาดาล ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1
34 DGR6311330865 การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1
35 DGR6306330522 การประเมินศักยภาพและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน 1
36 DGR6309330749 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดมหาสารคาม 1
37 DGR6310330796 108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้ 1
38 DGR6308330742 Adapting groundwater of asian cities to climate change 1
39 DGR6309330748 โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี 1
40 DGR6306330490 การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลกรณีเกิดอุทกภัยโดยวิธีการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 1
20

หน้า