รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 2021-04-11
เช่น 2021-04-11
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
41 DDE23268 เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย 0
42 DDE23044 ปรัชญาเปลี่ยนชีวิต คมความคิดสร้างยอดคน 0
43 DDE52637 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ 0
44 DDE52424 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007 0

หน้า