รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่น 2021-03-08
เช่น 2021-03-08
ชื่อ หมวด รหัสบุ๊คไอดี ประเภท จำนวน
อัปเกรดสมอง หนังสือทั่วไป DDE47840 eBook 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนังสือทั่วไป DDE46350 eBook 1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รหัสวิชา 2001-1004) หนังสือทั่วไป DDE52462 eBook 1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย หนังสือทั่วไป DDE52463 eBook 1
อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร หนังสือทั่วไป DDE48461 eBook 1
อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ หนังสือทั่วไป 06600018411 eBook 1
อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม หนังสือทั่วไป DDE52502 eBook 2
อุทกธรณีน้ำบาดาลระดับลึก บ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผลงานทางวิชาการ DGR6306330544 eBook องค์กร 99999
อุทกธรณีวิทยาและการจัดการแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรกรณีศึกษาที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ผลงานทางวิชาการ DGR6306330499 eBook องค์กร 99999
อุทกธรณีเคมีน้ำบาดาล ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผลงานทางวิชาการ DGR6306330539 eBook องค์กร 99999
อุทกธรณีเคมีและไอโซโทปของ น้ำบาดาลบริเวณเหมืองทองคำ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ผลงานทางวิชาการ DGR6306330526 eBook องค์กร 99999
อ้วนแล้วไง ผอมได้ก็แล้วกัน หนังสือทั่วไป DDE39001 eBook 1
อ๋อ...มันเป็นอย่างนี้นี่เอง หนังสือทั่วไป DDE38090 eBook 1
เกมส์คณิตศาสตร์ ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์ หนังสือทั่วไป DDE30200 eBook 1
เกษตรก้าวหน้า หนังสือทั่วไป DDE47707 eBook 3
เกษตรหลังเกษียณ หนังสือทั่วไป DDE37515 eBook 1
เกษียณเร็ว รวยกว่า หนังสือทั่วไป DDE47908 eBook 2
เก่งจีนทันใจ หนังสือทั่วไป DDE24415 eBook 1
เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน หนังสือทั่วไป 06600019707 eBook 1
เก่งอังกฤษ พิชิต Grammar ฉบับการ์ตูน หนังสือทั่วไป DDE25689 eBook 1
Page SUM 400,017

หน้า