เมื่อเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วพบว่าเป็นน้ำเค็มจะทำอย่างไร⁉