ทำไมบางพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วพบน้ำเค็ม แต่บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำจืด⁉