ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Advanced Excel เจาะลึก Pivottable และการประยุกต์ใช้งาน

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

โปรแกรม Excel ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานโปรแกรมที่มีการใช้งานหลากหลาย ครอบคลุมแทบทุกอาชีพ แต่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้หลายท่านไม่ค่อยได้ใช้คือ PivotTable และ PivotChart โดยในหนังสือเล่มนี้จะเรียบเรียงเทคนิคและวิธีการใช้แบบเจาะลึก โดยเริ่มตั้งแต่ การใช้และสร้าง PivotTable และ PivotChart การใช้ปุ่มทูลบาร์ ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก รวมไปถึงการเขียน VBA เพื่อสร้าง   PivotTable เรียกว่าเล่มเดียวก็ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ PivotTable ได้อย่างง่ายๆแบบมืออาชีพ สามารถนำไปใช้กับ Excel ทุกเวอร์ชั่น