ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวมบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์  วิเคราะห์ถึงการเมืองของประวัติศาสตร์ พยายามชี้ให้เห็นความยอกย้อนของเงื่อนไขบริบทแวดล้อมของการเขียน การใช้ และการรับรู้ประวัติศาสตร์