ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร

ผู้แต่ง: ลุงไอน์สไตน์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"“พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร” คือหนังสือที่ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน ตั้งแต่บทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ไปจนถึงการสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าทำงาน การพูดในที่ประชุม การนำเสนองาน การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ การเจรจาเพื่อขอลาหยุดงานหรือแม้แต่การขอลาออก รวมทั้ง บทสนทนาที่ใช้เพื่อการเข้าสังคม การพูดเพื่อแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีในวาระโอกาสต่างๆ !"