ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เจ้าฟ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณจิตและเป็นผู้ทรงงานกระทำมหาประโยชน์แก่ชนชาวไทยมานับทศวรรษ
พระองค์ไม่เคยหยุดยั้งการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเลย
ทรงเป็นเจ้าฟ้านักพัฒนา ขัตติยนารีแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงในหัวใจของชาวไทยทุกคน
"