ชื่อ: การจัดทำแผนที่ความลึกที่คาดว่าจะเจอชั้นน้ำบาดาลเบื้องต้นฉบับประชาชน

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักธรณีวิทยา

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา