ชื่อ: การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

หมวดหลัก: ผลงานทางวิชาการ

หมวดรอง: นักธรณีวิทยา

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา