ชื่อ: รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai

เนื้อหาอย่างย่อ:
รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล Application Badan4Thai - น้ำบาดาลในประเทศไทย - ขั้นตอนการขออนุญาต เจาะ/ใช้น้ำบาดาล - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล - ข้อควรรู้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล - ไขข้อข้องใจ เงินค่าใช้น้ำบาดาลจ่ายอย่างไร - การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล - ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

หมวดหลัก: หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวดรอง: เผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยี

คงเหลือ: 100 เล่ม

เนื้อหา