ชื่อ: การจัดการสีเพื่องานกราฟิก (Color Management System)

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการจัดการสีเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการอธิบายที่ละเอียด เข้าใจง่าย และครอบคลุมผู้ใช้หลายระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ถ่ายรูปเป็นงานอดิเรก ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในงานกราฟิก ด้วยการใช้โปรแกรมในการทำงานเพียง 2-3 โปรแกรม รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับงานพิมพ์ออฟเซ็ตอีกด้วย