ชื่อ: ถ่ายภาพให้มีพลัง : The Power of Image

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา

นำเสนอ 60 แนวคิดง่าย ๆ ในการถ่ายภาพ พร้อมภาพตัวอย่างทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพบุคคล เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้นักถ่ายภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจในการฝึกฝนถ่ายภาพ ได้มีเทคนิคและมุมมองการถ่ายภาพที่แม่นยำมากขึ้น