ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน" ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอย่างละเอียด โดยอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างและสรุป ช่วยให้เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแนวข้อสอบและเฉลย ซึ่งแนะนำเคล็ดลับในการวิเคราะห์คำตอบไว้อย่างละเอียด สามารถใช้สอบได้ทุกกระทรวง กรม รวมถึงสอบท้องถิ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาให้มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น