ชื่อ: การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 0 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ในหมวดของการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ที่จัดทำขึ้นในชุด
Industrial Technical and Management Series เนื้อหาในเล่มนี้ยังอยู่ในแนวทางเดิมแต่มีความ
ลึกขึ้นในทุกๆ เรื่อง