ชื่อ: การจัดการเครื่องจักรกลเครื่องและเครื่องยนต์

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือ การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรกลการเลือกเครื่องยนต์ การใช้เครื่องจักรกล การตรวจสอบระบบ วิธีการที่ใช้ในการจัดการด้านอะไหล่ และข้อมูลของเครื่องจักรกล เนื้อหาดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนั้น ส่วนใหญ่ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานในด้านนี้มานาน ซึ่งได้เน้นเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกละเป็นหลัก โดยได้ให้ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
   หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทุกระดับ และเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์