ชื่อ: การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดหมู่งานก่อสร้าง การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม การประมาณราคางานคอนกรีต การประมาณงานราคางานเหล็กเสริม การประมาณงานราคาเหล็กรูปพรรณ การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม การประมาณราคางานทาง การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล เครื่องกล และไฟฟ้า และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม