ชื่อ: Advanced Excel เจาะลึก การเขียนโปรแกรม VBA

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 0 เล่ม

เนื้อหา

 เจาะลึกการเขียนโปรแกรม VBA บน Excel เป็นภาคต่อของหนังสือ เรียนลัดการเขียน VBA บน Excel นำเสนอตั้งแต่การกำหนดค่าเบื้องต้น, การสร้าง Macro, พื้นฐาน VBE, VBA การติดต่อกับผู้ใช้ ฯลฯ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ทันที
จุดเด่น
    รวบรวมจากประสบการณ์การสอนและการใช้งานจริงมากกว่า 20 ปี เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ