ชื่อ: Advanced Access เจาะลึก Form และ Report กับการประยุกต์ใช้งาน

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา

 เป็นภาคต่อจากหนังสือเรื่อง เจาะลึก Table และ Query กับการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งผู้อ่านควรจะศึกษาก่อน เพื่อจะได้ทราบถึงแนวความคิดการออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่ายๆ และมีประสิทธิภาพ 
    หนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีการสร้างฟอร์มเบื้องต้น ทั้งจากเวอร์ชั่นเก่า ซึ่งจะให้ Access 2003 เป็นตัวแทนของเวอร์ชั่นตั้งแต่ 95/97/2000/2002/(XP) หรือ 2003 และเวอร์ชั่นใหม่ จะให้ Access 2007 เป็นตัวแทนของเวอร์ชั่นตั้งแต่ 2007 
เป็นต้นไป ซึ่งไม่ว่าจะใช้เวอร์ชั่นไหนก็สามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจและง่ายดาย