ชื่อ: Advanced Excel เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

ผู้เขียนได้ใช้เวลาหลายเดือนที่จะนำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่กว่า 80% มาสร้างงานที่ใช้ฟังก์ชันและการใช้งานมากกว่า 1 อย่างมาทำ Workshop ซึ่งเป็นงานขนาดย่อม ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเสร็จงานชิ้นหนึ่ง โดยรวบรวมวิธีคิด การใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้อ่านอาจจะเคยทราบมาแล้ว หลากหลายคุณสมบัติ มาสร้างสรรค์งานขึ้นมาจนสำเร็จ ซึ่งบางงานแม้จะไม่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน แต่ก็แฝงวิธีการคิด วิธีการใช้งานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมายมหาศาล โดยที่ Workshop เกือบทั้งหมดเป็นการนำเสนอวิธีการคิด วิธีการทำใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ผู้อ่านจะไม่สามารถหาอ่านได้จากที่ไหนแม้ในหนังสือต่างประเทศ เมื่อผู้อ่านได้แนวคิดทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้และเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนแล้ว ก็จะมองภาพการใช้งาน Excel ได้อย่างแตกฉาน นำไปใช้งาน และคิดงานได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด