ชื่อ: Advanced Excel เจาะลึก Excel Chart

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือ ADVANCED EXCEL เล่มนี้ อธิบายการสร้างกราฟและการประยุกต์ใช้งานบน Excel อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงขั้นซับซ้อน รวบรวมจากคำถามของผู้เข้าอบรมและประสบการณ์สอนและการใช้งานจริงมากกว่า 20 ปี เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเทคนิคเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ