ชื่อ: Advanced Excel สุดยอดเทคนิคการใช้งานขั้นสูง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
โดยรวบรวมจากคำถามของผู้เข้าอบรมและประสบการณ์สอนและการใช้งานจริงร่วม 20 ปี มาถ่ายทอดอย่างง่ายๆ เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเทคนิคเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ