ชื่อ: คู่มือเรียนระบบปฏิบัติการ Operating System

ผู้แต่ง: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีบทบาทในชีวิตของเรามาก ทั้งด้านการศึกษา การทำงานและความบันเทิง หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์มาก เพราะเป็นส่วนที่ควบคุมและจัดการให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานตามคำสั่งได้ โดยเริ่มต้อนเนื้อหาด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และกล่าวถึงระบบปฏิบัติในแนวกว้าง ก่อนจะเลาะลึกเนื้อหาของระบบปฏิบัติการในแต่ละส่วน
เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ และสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์