ชื่อ: Android App Development ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ดร.จักรชัย โสอินทร์

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablat ระบบ Android ด้วยภาษา Java อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน User Interface, แอพพลิเคชันรับ-ส่ง SMS, แอพพลิเคชันใช้งาน GPS, แอพพลิเคชันทำงานติดต่อกับ Server, แอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล เกมและการใช้งาน Sensor เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android