ชื่อ: ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ท่านขุดค้นความสามารถทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของท่าน นำมาใข้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบันดาลความสำเร็จทั้งปวงตามที่ท่านปรารถนาและต้องการให้ได้มาด้วยตัวของท่านเอง โดยการแปรแปลี่ยนจากความไม่พอใจเป็นแรงบันดาลใจ สร้างพลังจิตจากความคิดสร้างความสำเร็จจากความท้อถอยและเป้นผู้กำชัยชนะที่ยืนยาว จากความพ่ายแพ้ชั่วคราวที่ทดสอบจิตใจของเราด้วยการกำหนดชัยชนะจากภายในจิตใจของตัวเรา