ชื่อ: Super Easy Excel

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

คู่มือ Excel ฉบับพกพา ที่เนื้อหาอัดแน่นตั้งแต่ระดับง่ายๆ ขั้นอนุบาลเริ่มเรียนรู้ ไต่สู่ขั้นเทพ Excel ไขข้อข้องใจกับการใช้งาน การใช้สูตร ฟังก์ชั่น ที่มักพบเจอประจำแต่ทำไม่เป็น การจัดการเรื่องวุ่นๆ ไปจนถึงคีย์ลัดทีผู้ใช้อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน ถ่ายทอดด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจเร็ว ทำตามได้ทีละขั้นตอน