ชื่อ: คิด พูด ทำ รวย

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ที่ได้แฝงเทคนิคต่างๆ แบบง่ายๆ    แต่ไม่มักง่าย   ผู้เขียนมองชีวิตแบบง่ายๆ นั่นคือ ทุกชีวิตมีองค์ประกอบอยู่แค่สามส่วนเท่านั้น คือ งาน ครอบครัว และตัวเอง อะไรต่างๆ   ที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วแต่หนีไม่พ้นสามสิ่งนี้ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะมีส่วนของงานที่โดดเด่น