ชื่อ: ใจเปี่ยมสุข

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือที่นำเสนอแง่คิดและแนวทางในการจัดการกับความทุกข์ ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพื่อให้ใจเปี่ยมสุขอย่างเข้าใจตัวเอง ถ่ายทอดจากประสบการณ์และการมองเห็นโลกของผู้เขียน ที่ได้สัมผัสด้วยตนเอง อาทิ ความคิดแบบบูรณาการ เชื่อในสิ่งที่ไม่เห็น เครื่องบริหารสติ ความสุขจอมปลอม ศัตรูของความสุข ความคิดกำหนดชีวิต และอีกหลากหลายซึ่งคัดสรรมาแล้วอย่างดี นำเสนอด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตาม ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและก้าวผ่านความทุกข์ได้อย่างเปี่ยมสุข