ชื่อ: คิด ทำ อย่างฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2 เล่ม

เนื้อหา

กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต แผนทะยานสู่ความเป็นเลิศในองค์กร