ชื่อ: Running Drills เจาะลึกเรื่องวิ่ง

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: สุขภาพ

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

สำหรับนักวิ่งทุกคนจำเป็นต้องรู้พื้นฐานสำคัญ ได้แก่ ความรู้โครงสร้างร่างกาย เสนอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่ผิดพลาดและวิธีแก้ไข ทักษะการยืดเหยียดที่ถูกวิธีและเหมาะสม สาธิตท่าดริลล์ (Drills) ต่างๆ ที่สำคัญเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง ปรับปรุงท่าวิ่งให้ถูกวิธี พร้อมโปรแกรมตารางฝึกซ้อม เจาะลึกข้อมูลให้คุณได้ออกกำลังกายอย่างยั่งยืน