ชื่อ: ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล

ผู้แต่ง: อ.เตชา อัศวสิทธิถาวร  

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: การศึกษา

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา