ชื่อ: ไฮเทคคาถาปาฏิหาริย์ :ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

ตรวจสอบและวิพากษ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถึงรากถึงโคนตั้งแต่ อะไรคือรากฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อใคร อะไรคืออันตรายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปจนถึงทำไมวิทยาศาสตร์จึงไม่ก้าวหน้าในสังคมไทย