ชื่อ: ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

รวมบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์  วิเคราะห์ถึงการเมืองของประวัติศาสตร์ พยายามชี้ให้เห็นความยอกย้อนของเงื่อนไขบริบทแวดล้อมของการเขียน การใช้ และการรับรู้ประวัติศาสตร์