ชื่อ: โลกเล่าละคร

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

ภายหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บทบาทและความเป็นไปของคนเราซึ่งครั้งหนึ่งอาจมีความฝันที่หลงเหลือนับแต่เยาว์วัยจนพัฒนาไปสู่ความคิดในเชิงอุดมคติ หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้ชีวิตได้อยู่รอดและค้นพบความสุข ก็น่าจะมีความหวังที่จะบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้บ้าง