ชื่อ: ล.ว.สุดท้าย พ.4

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

นายตำรวจหนุ่มผู้รับผิดชอบภารกิจ "ลาดตระเวน" ไปทุกถิ่นทุรกันดาร ทุกบ้านช่อง ทุกแดนดินที่ขาดความสงบสุข และมีผู้รุกราน เขาและเหล่าเพื่อน พร้อมออกปฏิบัติการเสี่ยงภัยทุกรูปแบบ