ชื่อ: มหาราชวงษ์พงษาวดารพม่า

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ นายต่อแปลไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ให้เห็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับสยามตั้งแต่ กรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และมีรายละเอียดสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพม่า ล้านนา อยุธยา และล้านช้างให้เข้าใจได้มากขึ้นอีกด้วย