ชื่อ: โจวเอินไหล รัฐบุรุษจีน

หมวดหลัก: หนังสือทั่วไป

หมวดรอง: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1 เล่ม

เนื้อหา

เล่าประวัติของโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีคนแรกของจีนโดยใช้หลักฐานจากเอกสารจีนเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่กำเนิดจนถึงสิ้นชีวิต แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของท่านในการสร้างประเทศจีนที่เคียงคู่กับเหมาเจ๋อตงโดยเฉพาะนโยบายการต่างประเทศ